Stöd för adopterade

Många adopterade behöver nimages-3ågon gång i livet lite extra stöd för att hantera tankar om adoptionen och vad det innebär. Ofta är de i tonåren eller några år efter det som många adopterade börjar grubbla över livet och kanske funderar på att söka efter sina rötter i hemlandet. Då kan det vara bra att ha andra som varit i samma sits, eller är experter inom området, att bolla sina tankar med. Adoptivföräldrar får idag oftast råd innan adoptionen att läsa på om hur man stöttar sitt barn i detta och hjälper till med alla funderingar, men det kan även vara skönt att ha någon utomstående till hjälp.

Vart ska man vända sig?

Idag finns det många forum, föreningar och organisationer att vända sig till för att söka hjälp, oavsett vilka frågor eller funderingar man har angående adoptionen. Det behöver inte handla om att den adopterade mår dåligt över situationen eller känner en ilska, utan det går även att vända sig till dessa ställen för att stilla sin nyfikenhet och dela tankarna med andra människor.

Tack vare internet går det idag snabbt att googla fram vettiga platser för att ventilera allt om adoptionen och träffa likasinnade. Det finns både föreningar och liknande som ses i verkliga livet och hittar på saker tillsammans, och internetforum där man tryggt kan sitta hemma och diskutera. På många sociala medier startas det nu fler och fler konton om just adopterade där allt möjligt skrivs och diskuteras inom ämnet.

Öppen dialog inom familjen

Innan man adopterar är det bra att prata igenom och fundera över hur och när det är dags att börja prata med barnet om adoptionen. Visa stöd och förståelse för alla möjliga tankar och funderingar som kan uppstå kring situationen. Tänk även på att dessa tankar kan sitta kvar långt upp i vuxen ålder, och att kunna fortsätta prata öppet om det då är ett måste för att den adopterade ska känna sig trygg.