Söka rötter och stöd för adopterade

Som adopterad kan det vara svårt att handskas med känslan av att inte riktigt veta var man kommer ifrån eller vad det är man har lämnat. Någonstans i världen finns en släkt eller familj som har slitits från en och som det inte finns någon kontakt med idag. Många väljer förr eller senare att söka efter sina rötter, ibland bara på håll och ibland genom resor till hemlandet och med målet att få träffa någon från det tidigare livet.

Att söka eftwhat-is-transracial-adoption-1184x789er sina rötter

Det finns flera organisationer i Sverige som hjälper adopterade att söka efter sina rötter i hemlandet. Vissa adoptionsbyråer som skötte adoptionen från början sparar papper från adoptionen just för att barnen i vuxen ålder ska kunna gå tillbaka och läsa mer om var de kommer ifrån. För den som har möjligheten att resa tillbaka till ursprungslandet så är chanserna goda att åtminstone kunna ta sig tillbaka till den by man kommer ifrån. En stor fördel är att studera språket en tid innan resan för att enklare kunna kommunicera med invånarna.

Bidrag för att söka rötter

Det pågår ständigt en debatt om ifall adopterade bör kunna få statligt bidrag för att söka sina rötter. Vanligtvis är det adoptionsbyråerna som får bidrag för att sedan kunna hjälpa de adopterade att söka sina rötter då det kan vara en väldigt kostsam process med många steg och mellanhänder. Men många hävdar att det vore bättre att låta bidragen gå direkt till de adopterade för att på så sätt slippa en kostsam mellanhand. Debatten kommer förmodligen pågå länge till men det står än så länge klart att det går att få hjälp både praktiskt och ekonomiskt för detta. Dessutom går det att under processen söka psykisk hjälp för att klara sig igenom de känslomässiga påfrestningarna det kan innebära att gå tillbaka till det stället man föddes och hade kunnat leva ett helt liv.