Får samkönade par adoptera?

I Sverige är det sedan 2003 lagligt för samkönade par att adoptera, så länge de ingått registrerade partnerskap. Detta gäller både för män och kvinnor. Lagen var oroligt uppskattad när den kom, och innebär dels att samkönade par nu kan ansöka om adoption från andra länder, men även att den ena partnern kan adoptera den andra partnerns biologiska barn (förutsatt att den andra biologiska föräldern accepterar detta), och på så sätt bli en familj även på papper.

Adoption från andra länder

Även om det nu är lagligt för samkönade i Sverige och många andra länder att adoptera, innebär inte det att andra länder automatiskt tillåter samkönade att adoptera från dem. Många tillåter det såklart och det blir allt vanligare, men i slutändan är det den man adopterar ifrån som bestämmer och deadozione3t har tyvärr inte varit enkelt.

Fram till 2015 har inte en enda av de svenska adoptionsorganisationerna som finns lyckats förmedla kontakt så att samkönade par kan ansöka om adoption från andra länder. De kontakterna som krävs har helt enkelt inte funnits trots att intresset från samkönade par har varit stort. 2015 lyckades tillslut ett svenskt samkönat par få tillstånd att adoptera från Brasilien, men hittills har ingen adoption gjorts ännu då de övriga kraven fortfarande måste ses över och dessutom är det en lång process att hitta ett barn som skulle må bäst av adoption.

Länder som gjort samkönad adoption lagligt

Ett glädjande besked är att allt fler länder accepterar att samkönade par adopterar både inrikes och från andra länder, även om adoptionsländerna inte går lika snabbt framåt är det alltså i teorin möjligt för många. Sverige var bland de första att lagföra om detta, endast Nederländerna var tidigare (2001) och Sydafrika lagförde om detta i samma veva. Ett tjugotal länder världen över tillåter idag samkönad adoption vilket är ett stort steg framåt.