Allmänna åsikter – För adoption

Adoption är ett omdebatterad ämne och det finns många rimliga argument både för och emot. Det är inte ett måste att ta ställning i frågan, och många känner nog att de kan hålla med båda sidorna. Men för den som tänker adoptera eller är adopterad kan det vara intressant att läsa om de båda sidorna och hur de för sina resonemang. Nedan följer några argument för adoption.

Barnet får enimages-2 säkrare framtid

Det största och mest självklara argumentet för adoption är att barnet får en bättre framtid. Detta stämmer säkert i de allra flesta fall. Barnet får komma till ett tryggt hem med föräldrar som längtat länge efter ett barn och som dessutom har blivit noga kontrollerade av sociala myndigheter för att säkra att de gör sig bra i föräldrarollen. Barnet får bättre ekonomiska förutsättningar och får en helt ny chans att skapa ett bättre liv i framtiden.

Alternativt sätt att skaffa barn

Även om en adoption i första hand är för barnets skull så går det inte att förneka att det är till stor hjälp för många ofrivilligt barnlösa. Många barnlösa par och ensamstående har äntligen kunnat bilda den familj de vill ha tack vare adoption.

Hjälper u-länderna

Många fattiga u-länder kan helt enkelt inte ta hand om barnen. Det föds för många, många blir föräldralösa tidigt och lever på barnhem eller i fattigdom och misär. Visst är det känslofyllt att slita upp ett barn från det land och hem de känner till, men det är för att ge dem en chans till ett bättre liv och även den familj som eventuellt blir kvar. Särskilt sjuka och handikappade barn kan ha svårt att få den hjälp de behöver i fattigare länder, och mår bättre av att komma till en familj med en bra ekonomi i ett land där de får all den hjälp de behöver.