Allmänna åsikter – Emot adoption

Många ser adoption som en rakt igenom fin gest och en chans att ge fattiga och utsatta barn en ny chans i livet. Många som adopterar ses som en slags hjältar, och vissa anser att det är hemskt att skaffa nya barn på naturligt sätt när det redan finns så många utsatta barn i världen som behöver hjälp. Men det är inte riktigt så enkelt egentligen och det finns många som motsätter sig adoption helt och hållet. Här följer några av de argument som används mot adoption.

Barnen download-16rycks upp från deras liv och familj

Trots att barnen får det bättre rent ekonomiskt och levnadsstandarden höjs, så är det inte säkert att det är bättre rent generellt. I västvärlden framförallt har vi en bild av hur ett bra liv ser ut och ser ofta ner på fattigare länder där de lever på otroligt mycket lägre standard än vad vi gör här. Men går det egentligen att jämföra vilket som är bäst, och innebär en högre levnadsstandard alltid ett lyckligare liv?

Människohandel

Tyvärr förekommer det mycket illegal människohandel även inom de lagliga adoptionerna. Den är näst intill omöjlig att upptäcka med många förfalskade papper och signaturer, och konversationer på främmande språk. Många menar att så länge barn kidnappas och adopteras bort för pengar så bör all adoption stoppas eftersom det inte är värt riskerna.

Många adopterade mår dåligt sen

Det är vanligt med depression, självdestruktivitet och psykiska sjukdomar bland adopterade. En känsla av rotlöshet och en ständig undran om hur det hade kunnat bli istället och vart den biologiska släkten befinner sig hänger tungt över de flesta adopterade någon gång i livet. Vissa väljer att söka sina rötter för att hitta svaret, detta med varierande resultat. Tyvärr är det många som aldrig får ett svar och istället får leva med ovissheten för resten av livet.