Adoption från andra länder

Det är lite märkligt men sant att adoption från andra länder oftast är mycket enklare än att adoptera inom Sverige. Inom landets gränser finns en norm som säger att de biologiska föräldrarna alltid bör få hjälp till att kunna ta hand om sina egna barn, och istället adopteras barn från andra länder för att kunna ge dem den svenska standard som många anser att ett barn behöver för att få en bra uppväxt.

De vanliadoption-network-law-center-home-page-image-as-of-120710gaste länderna att adoptera från

Under de senaste årtiondena så har det funnits fyra länder som Sverige alltid adopterat många barn från. Dessa är Kina, Indien, Korea och Etiopien. Exakt hur många barn som adopteras därifrån skiljer sig en del från år till år, men de är fortfarande bland de vanligaste länderna. Under 90-talets gång och även tidigare var det vanligt att adoptera barn från Sydamerika, så som Chile, Brasilien och Colombia. Nu är det bara Colombia som accepterar adoptionsansökningar, och då är det i första hand äldre barn med särskilda behov som adopteras bort. Adoptioner från Afrika blir tvärtom allt vanligare och bland annat Sydafrika har varit ett populärt land att adoptera från de senaste åren.

Ansöka i olika länder

Det enklaste och nästan det enda sättet att få adoptera från ett annat land är att gå genom en svensk adoptionsorganisation. Dessa samarbetar med olika länder under olika år och därför varierar det kraftigt vilka länder det finns att välja mellan. Adoption sker för barnens bästa och styrs självklart därför efter behov och inte efterfrågan. Att adoptera kostar pengar och är ofta en lång process. De sökande granskas både av organisationen och av socialtjänsten och utreds gällande sjukdomar, ekonomi och om de är med i belastningsregistret eller liknande. Många länder har även krav på hur många år ett par har varit gifta och om de har haft andra äktenskap tidigare. Flera av dessa krav kan tyckas vara onödiga, men ha alltid i åtanke att det är för barnens bästa.