Adoptera som ensamstående

Det är fullt möjligt att adopdownload-15tera som ensamstående, även om det inte är alla länder som accepterar det. Generellt sägs det att det är lättare att adoptera som ensamstående kvinna än som ensamstående man, och vissa länder tillåter endast att ensamstående kvinnor adopterar från dem. Generellt är kraven på inkomst ganska höga för en ensamstående som vill adoptera, och socialtjänsten kan vara hårdare i sin bedömning än vad de är mot par. Detta är såklart endast för barnets bästa och för att säkra att föräldern kan ta hand om barnet på bästa sätt även som ensamstående.

Olika krav för olika länder

Här följer några exempel på länder som tar emot ansökningar från ensamstående, och några av de krav som ställs på den som vill adoptera utan partner.

Kina

Ensamstående kvinnor accepteras men inte ensamstående män. Kvinnan måste vara mellan 30 och 50 år gammal och frisk både psykiskt och fysiskt. Årsinkomsten ska vara på minst 20.000 USD, vilket inte är så högt, men det krävs även en nettoförmögenhet på minst 100.000 USD. I nettoförmögenhet räknas även fastigheter och fordon in.

Vietnam

Både ensamstående kvinnor och män får ansöka. Krav ställs på att både den fysiska och psykiska hälsan är i tillräckligt bra skick för att kunna ta hand om barnet på ett bra sätt. Personer som finns med i belastningsregistret godkänns inte.

Colombia

Ensamstående får endast adoptera barn från 7 år och uppåt, och endast barn med särskilda behov (handikapp eller liknande). Både män och kvinnor kan ansöka. Colombia har höga krav överlag och oftast är det endast barn med särskilda behov som adopteras bort till andra länder.

Lesotho

Var femte adoptionsansökning får vara från ensamstående, här beror det alltså helt på hur många par som ansökt tidigare. Endast ensamstående kvinnor får ansöka och åldersskillnaden mellan den sökande och barnet får vara högst 40 år.