Adoptera i Sverige

Adoption inom Sverige är inte särskilt vanligt, men sker ett visst antal gånger per år. Oftast är det ren praktisk adoption, till exempel att man adopterar sin partners barn från tidigare förhållanden för att istället för att bara vara bonusförälder även vara förälder på pappret. Men varje år finns det cirka 20 fall där svenska barn är föräldralösa eller inte kan bo kvar i sin familj, och därför behöver adopteras av en annan familj. I Sverige är intresset och möjligheterna för adoption stort och svenska barn behöver därför inte adopteras till familjer i andra länder.

Skillnad pådownload-14 fosterhemsplacering och adoption

Flera tusen barn är fosterhemsplacerade i Sverige idag. Anledningarna är till exempel att föräldrarna har gått bort eller på annat sätt försvunnit, eller att de helt enkelt inte klarar av att ta hand om barnen själva. I många fall sker placeringarna redan när barnet är under ett år gammalt, och hos familjer som gärna vill ta sig an barnet som sitt eget och ge det en trygg och kärleksfull uppväxt. Här borde en adoption kunna träda i kraft istället, men processen för att ta sig dit är svår och omständlig och ofta sätter sig socialen emot.

I Sverige ser man i regel att en fosterhemsplacering är tillfällig för att barnet senare ska kunna knyta an med sina biologiska föräldrar igen, en möjlighet som i stort sett försvinner när en adoption träder i kraft.

För att adoptera ett barn i Sverige som inte på något sätt tillhör familjen redan, så som bonusbarn eller släktingar kan göra, så krävs nästan att man först ställer upp som fosterhem. För den som tar emot ett väldigt ungt fosterbarn och ger det ett stabilt hem för många år så är chansen ändå ganska stor att få adoptera i slutändan. Men det är en lång process som inte alltid slutar helt lyckligt.